תיקון הרצון

השיטה המעשית למימוש הרצוןהרצון, כסופנו מתחלים בבטוי חשיבה,שהינו כח האינסוף, אם נרצה לממש את כיסופינו, נהיה חייבים לחזר אחר הטוב, להכין את עצמנו על מנת שהטוב ירצה להיות עמנו.

השלבים המעשיים למימוש הרצון:

א. ניקוי עצמי - הוצא ממחשבתך כל עוולה שעוללתה לאחרים או אחרים עוללו לך, התוודה לפני בורא עולם, לפני בעל סמכות אשר יוכל להפריד את מרירות נפשך ממהות נשמתך הטובה לעד.
פדה את נשמתך במעשה טוב או בצדקה, שלם את חובתיך ונדריך כלפי אחרים, רשום את הפעילות שתוכל לעשות למען הניקוי העצמי באופן שלא תציק לנפשך, מחק כל מה שלא תוכל לעשות, רשום בדף את הנושאים שבאפשרותך להתמקדבהם בזמן הקרוב והשתדל מאוד לעשותם.

את הניקוי העצמי כדאי שתעשה בנינוחות בזמן פנוי אחרי מקלחת טובה מטהרת,נתק טלפונים, לבש לבן, הדלק נר, מספר נשימות עמוקות, קרא קריאת שמע וכתוב על דף לבן וחלק את הנושאים.


ב. השמדת הרע - רשום את כול הדברים המטרידים אותך בדפים נפרדים, ואשר אותם אינך יוכל להשלים, והם מטרידים אותך מאוד, באופן טקסי השמידם לחלוטין ,שרוף אותם, קבור אותם, זרוק לאסלה, לים מה שתבחר העיקר להוציא אותם ממחשבתך ומלבך.

קבע מועד קבוע ואחת לשבוע הוצא הרע מלבך.


ג. פתח תודעת טוב - אהוב את האדמה אשר אתה עומד עליה, את המדינה, העיר, החברה, השכנים, משפחתך החיות והצמחים .

טפח בביתך פינה אישת הקשורה במיוחד לנפשך ושהה שם ביחידות בזמנים קבועים להתבדדות, הבט בעצמך בדמות הנשקפת מולך בפנימי ובחיצוני אתה טוב וכולם טובים עמך.ד. תקן עצמך - הגוף הוא לבוש, שם תכנס נפשך רוחך ונשמתך.

בעשותך עבירה פגמתה בנפשך והיא חודלת להתקיים בתוך האיבר הפגום והצינור האנרגטי לאותו איבר יסתם , עד אשר תנטל נפשך את נשמתך מכל גופך לחלוטין, למעשה האדם משמיד את עצמו, אם ירשע האדם בעיני עצמו.

לכן אל תחשוב מחשבות רעות, לא על עצמך ולא על אחרים, חשוב על הטוב והוא יביא את הטוב אליך ואל הזולת.

לאדם יש יצר מות כפוי בתוכו, והוא בעצמו משמיד את עצמו, אם ירשע בעיני עצמו.


ה. גבש רצון - קבע את רצונתך, לאחר שתברר את צרכי הנפש ברור אמיתי, בדוק אם הרצון אינו בר חלוף והאים הוא קיים באופן מתמשך, האם בנפשך פנימה אינך מתנגד לו על ידי יסורי מצפון , בדוק אם הרצון הוא גם של הלב וגם של המוח, אם אין מחלוקת בין רצונות מתנגדים בנפשך לאותו רצון, כי לא תוכל להגשים רצון שלו רצון מתנגד בתוך נפשך, כשיתברר הרצון רשום אותו במלים מעטות ומוגדרות.

"פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון"ו. אמונה - להאמין בקדוש ברוך הוא שמלכותו בכול, אשר הולידך, להאמין שרוצה הוא לקיימך באהבה, בנתינה של שפע אין סופי, השם רוצה להעשירך מבחינה גשמית ורוחנית, לרפואה שלמה ולתת לך את כל כיסופיך , ויהיו מעשיך כלפיו באמונה. האמן בעצמך כי אתה ראוי לחסדיו, כי אתה בן אהוב של אבא.

"מכלכל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים,

סומך נופלים, רופא חולים ומתיר אסורים,

מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה."ז. השפעת הטוב לתוכך - ראה את עצמך ככלי נקי וטהור, לך למקום בטבע שאתה אוהב והבט בשפע האלוקי גשמים מרובים, ים נפלא , שדה חמניות , יער אין סופי.

התרחק מכל דבר לא טוב וטמא כל דבר שנשמתך נגעלת ממנו וראה לנגד עיניך רק טוב,

דמה לעצמך שאתה אור זך נקי וכי השפע והטוב האלוקי שהוא אור לבן וזך מתחבר עמך, הפוך להיות צינור אור שהאור האלוקי זורם בך כרצונך וכרצון ה' יתברך. אתה טוב והטוב זורם אליך.

"פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון."

"קרוב ה' לכל קראיו לכל אשר יקראוהו באמת."ח. ציור הטוב בשכלך - קבע לך זמן ומקום קבוע לתפילה ובקשה אישית בינך ובין בורא עולם, שם דמיין את חפצך וכיסופך באופן מדוייק ראה את אשר אתה חפץ מול עיניך ובעיני הנפש שבך.

אם קשה לך לדמיין את הטוב שאתה חפץ, לך למקום שבו נמצא רצונך, הבט בנשוא רצונך, צלם אתו במחשבתך הקפא ושמור אתו במחשבתך, השהה אתו בלבך כל זמן שתוכל ואמור לעצמך ובקש מאלוהך שאתה רוצה לממשו.

ט. בטל עצמך - בטול רצונך התאוותני השלילי הוא הבסיס לאיחוד רצונך עם רצון הקב"ה,

הנמך והמעט עצמך כלפי עצמך וכלפי וכלפי זולתך, התבטלותך אינה מחייבת מיתתך, אך חדל להתאוות אחר שליטה, הפרד בין רצונות אמת לבין הליכה אחר הבל וחטאים, להצניע לכת כי רק בעזרת החוכמה מתרבה השלום בעולם.

שווה בעיני עצמך שאתה אויר הוויה של אור וכך תוכל לנוע בחופשיות בעיני נפשך ולהיות בו זמנית בכול מקום.

על ידי כך תוכל להיות רגוע ולהתפלל את כיסופיך לפני הקדוש ברוך הוא, אתה לא חומר אתה יוכל להכניס את האור האלוקי ולהגשים את מהותך בכוח המחשבה, בכוח הדיבור.

"בעשרה מאמרות נברא העולם"י. השג ידע לממוש הרצון - לאחר שקבעתה את רצונתך,למד את הנושא לעומק, נסה להבין ולחקור כל פרט בענין, קבע בשכלך את הידע והחשוב ביותר להוסיף ידע מתוך נפשך, חדש בו חידושים אישיים וכך תיצור זהות בין הידע לבין יחודך האישי, תעד את הכול במחברתך חלום עליו טפח אתו ודבר באוזני אהוביך אודותיו.יא. תכנן צעדי מימוש - קבע תוכנית מפורטת למימוש הרצון שלך, קבע מועדים לכל שלב בתוכנית, החלט בבהירות מתי אתה מתחיל במימוש מעשי של התוכנית, עשה את מרכיבי כל התוכנית ורצה בכל מאודך במימושה בכל עת כי היא תולדה שלך, אהוב אותה, התפלל למענה עד לממושה, למד מאחרים אשר עושים כמוך, למד דרכי פעולתם.

קבע סכום של צדקה או מעשר שתיתן רשום במדויק למי תתן ואיזה סכום כספי או מעשה חסד שתעשה רשום הכול במחברתך.
תן כדי שה' ימלא כל משאלות ליבך.יב. שפור עצמיותך - דע כי השפע האלוקי יורד בצורות שונות, ממצב אין הוא מתממש בהשתלשלותו מטה בגוונים ובצורות רבות, מנע תאוות רעות בתוכך, עדן את יצריך הרעים.

"התענג על ה' ויתן לך כל משאלות לבך"יג. העסק מחשבותיך בענין - השתמש בכל יכולתיך החושיים לממוש משאלות לבך, דע כי לאדם ידיעות של הלב, הרגשות במה שעתיד להתרחש, רק אתה יודע מה טוב ומתי, הפעל את שכלך את רגשותך, רצה בכול מאודך.

הכלל את עצמך עם הטוב האלוקי.


יד. מחשבה דיבור ומעשה - בכול יום הגדר את רצונתך כתוב אותם וקרא אותם באופן מדויק מתוך הכתוב.

בקש את רצונך מה' עלכל מרכיביה כפי שרשמתה במחברת בקש שלוש פעמים ביום.

שתף את ה' כוחו וגבורתו בעת בקשתך, התפעל מהקדוש ברוך הוא , הודיע נפלאותיו ברבים, האמן באמונה שלמה שיעשה רצונך, כי רצונו של הקדוש ברוך הוא להטיב עימך באופן מיוחד.

קרא את הצהרתך בהתלהבות עצומה, בערגה לרצונך הנכסף, והבטח לעצמך תיקון עצמי.יברכך ה' וישמרך:

יאר ה' פניו אליך ויחנך:

ישא ה' פניו אליך:

וישם לך שלום:

צויר ע"י שמעון לבקוביץ, ב1999, שמן על בד, 50X70".